რეგისტრაცია
Menu
რო­გორ დავ­რე­გის­ტრირ­დე?

1. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გაიაროთ ჩვენთან გასაუბრება ინგლისურ ენაზე (გასაუბრების საფუძველზე ჩვენი თანამშრომელი გეტყვით დაახლოებით სავარაუდო ხელფასს). გასაუბრება შეგიძლიათ ადგილზე გაიაროთ ჩვენს ოფისში ან ტელეფონით: 599 277971. 

ჩვენს მიერ და­დე­ბი­თი პა­სუ­ხის შემთხვევაში, ფორმ­დე­ბა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა და იხ­დით სა­რე­გის­ტრა­ციო თან­ხას 350 ლარს (იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ სა­მუ­შა­ო შეთავაზებას ვერ მი­ი­ღებთ, თან­ხა გიბ­რუნ­დე­ბათ უკან). 

2. თქვენს მობილურზე გადმოწერთ აპლიკაციას WeChat, გვიგზავნით თქვენს დოკუმენტებს (CV, პასპორტის და დიპლომის ასლი) და თქვენს ორ 1 წუთიან ვიდეოს (Introduction Video & Teaching Video). მსგავს ვიდეოებს მოგაწვდით რომ გქონდეთ დაახლოებითი წარმოდგენა რა სახის ვიდეოები უნდა გადაიღოთ. 

ჩვენ თქვენს ფაილებს ვაგზავნით ჩვენს პარტნიორებთან, გი­ნიშ­ნავთ ინ­ტერ­ვი­უს უშუ­ა­ლოდ დამ­საქ­მე­ბელ­თან და ღე­ბუ­ლობთ შე­­თა­ვა­ზე­ბას. 

3. იღებთ მოწვევას, გადიხართ საელჩოში, ღებულობთ ვი­ზას და მი­ემ­გზავ­რე­ბით ჩი­ნეთ­ში. დაახლოებით 10 დან 30 დღემდე სჭირდება დოკუმენტაციის შეგროვებას და სავიზო პროცედურებს. 

4. ჩი­ნეთ­ში მუ­შა­ო­ბის პირ­ვე­ლი ან მე­ო­რე თვის ხელ­ფა­სი­დან იხ­დით 65% სა­კო­მი­სი­ოს (მხო­ლოდ ერთი თვის ხელ­ფა­სის 65%).

იჩ­ქა­რეთ! ად­გი­ლე­ბი შე­ზღუ­დუ­ლია!